top of page

کلینیکهای حقوقی به افرادی کمک میکنند که درآمد پایینی دارند. برای آنکه مشمول خدمات حقوقی مختصر یا وکالت توسط ما بشوید، درآمد و داراییهای شما نباید از میزانی مشخص، براساس تعداد افراد خانوادهی شما، بیشتر باشد. زمانی که با ما تماس میگیرید، ما اطلاعاتی دربارهی وضعیت مالی و خانوادهتان خواهیم پرسید. اگر درآمدتان خیلی زیاد باشد، توان ما برای کمک به شما ممکن است با توجه به موقعیت، به ارائه ی مشاوره یا ارجاع به محلی دیگر محدود شود

شما در ناحیه‌ی تحت پوشش ما (ناحیه‌ی عملیاتی ما) زندگی کنید

سطح درآمد و دارایی های شما منطبق با معیارهای مشمولیت ما باشد

مشکل حقوقی شما مربوط به یکی از حوزه‌های حقوقی باشد که کلینیک ما به آن‌ها می‌پردازد

معیارهای مشمولیت درآمد

هر کسی می‌تواند برای کسب اطلاعات عمومی و ارجاع با کلینیک حقوقی ما تماس بگیرد. ما کمک‌های بیشتر را در صورتی می‌توانیم به شما ارائه کنیم که

ناحیه‌ی تحت پوشش

ما خدمات خود را به کسانی ارائه می کنيم که در شرق خیابان یونگ، غرب پارک ویکتوریا، جنوب خیابان استیلز، و شمال خیابان یورک میلز زندگی می کنند

همانطورى كه در نقشه زير نشان داده مى شود

 ساعتهاى ادارى

 دوشنبه تا جمعه 

از 8:30 تا 12:00 ظهر

از 1:00 تا 4:30 بعد ازظهر

امكان قرار ملاقات براى بعد از ساعات هاى ادارى وجود دارد

دفتر ما در طبقه همکف واقع شده و امكانى دسترسى براى كسانى كه از صندلى چرخدار استفاده مى كنند وجود دارد

bottom of page